Επικοινωνία                                                                              

Γερμανική Παιδεία
Χαϊνά 10
34100 Χαλκίδα
Τηλ.: 22210-68444
Κιν.:   6932-145718