Μήνυμα διεύθυνσης                                                                     


Μετά από πολύχρονη διδασκαλία των γερμανικών ως ξένη γλώσσα στο Volkshochschule Hildesheim Γερμανίας και από την κατάκτηση του διδακτορικού τίτλου στις παιδαγωγικές επιστήμες από το πανεπιστήμιο του Hildesheim θέλησα να επιστρέψω στην πόλη μου και να δημιουργήσω έναν ευχάριστο και πρωτοποριακό χώρο για τη σωστή και αποκλειστική εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας με νέες διδακτικές μεθόδους, πλήρη παιδαγωγική κατάρτιση, αγάπη για τα παιδιά και φυσικά μεγάλη διάθεση.
Σκοπός μου είναι ένα παραγωγικό μάθημα σε καλαίσθητο περιβάλλον με οπτικοακουστικά ερεθίσματα και νέες τεχνολογικές δυνατότητες, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν επαφή και γνώσεις για τη γερμανική γλώσσα και κουλτούρα όχι μόνο απλά και αποστειρωμένα μέσα από τα βιβλία, αλλά ουσιαστικά μέσα από πολυάριθμες δυνατότητες διδακτικής προσέγγισης της γλώσσας.

Dr. phil. Ρέα Αργυροκαστρίτη
Διεύθυνση Σπουδών
__