Τμήματα Σπουδών                                                                       


Προετοιμασία για:
• Όλα τα διπλώματα Ινστιτούτου Goethe
• Γερμανική Φιλολογία
• Την εισαγωγική γλωσσική εξέταση σε γερμανικά πανεπιστήμια (Test DaF, DSH)

Επίσης λειτουργούν τμήματα:
• Ειδικά τμήματα για μαθητές Α΄και Β΄δημοτικού (Kinderkurs)
• Ταχύρρυθμα τμήματα ενηλίκων
• Τμήματα συνομιλίας (Konversationskurs)